Om/about Bitter sweetness

Jag som driver denna webbplats heter Helena Battersby och jag brinner för bättre hälsa för alla. Jag är utbildad kostrådgivare och hormonterapeut (Paleo Institute) och håller nu på med en vidareutbildning till Funktionsmedicinsk terapeut (Paleo Institute).

Jag har en beroendeproblematik (socker) som jag har brottats med i större delen av mitt liv utan att förstå det. Innan jag fick hjälp trodde jag bara att jag var en människa med dålig karaktär. Jag har också en beroendeoffer problematik som kommer av en uppväxt med en alkoholberoende pappa. Det skapar en alldeles egen uppsättning problem. Jag har därför mer än många andra en stor förståelse för svårigheterna som kommer med dessa typer av problem. Det är en daglig kamp men det finns strategier att använda. Jag delar gärna med mig av de insikter jag har fått genom min väg till ett sunt, normalviktigt liv och friskt liv med näringsrik kost och kul träning.

Jag jobbar för att öka medvetandet om sjukdomen addiktion och att den kan ha fler utlopp än de som är mest kända typ alkohol, tobak och narkotika.

My name is Helena Battersby and this is my website. I am very passionate about health improvement. I am a licensed  nutritional advicer (Paleo Institute), licensed hormonal therapist (Paleo Institute) and currently studying to become a Functional medicin therapist (Paleo Institute).

I suffer from addiction (sugar) that I have struggled with most of my life without knowing it. Before I received help, I just thought I was a person of miserable character. I also have a codependency problem derived to growing up with a alcohol addicted father. That created a whole set of challenges. However, these challenges have given me an extraordinarily understandig of the difficulties linked to these problems. It is a constant battle but there are statergies to use. I am happy to share my insights I have got on my way to a sound, normal weight and healthy life.

I am working to increase the awareness of that the disease addiction have more outlets, like suger. Not just the most recognized, alcohol, tobaco and narcotics.