Tjänster – Services

Kostrådgivning: Paleo, LCHF
Tester – via Nordic Labs bl a SIBO (Small intestine bacterial overgrowth), näringsstatus, hormonstatus mm.
Hjälp att optimera hälsan/att hålla fokus längre perioder.
Funktionsmedicinsk rådgivning för balansering av livsstilsbetingade ohälsotillstånd.

Att tänka på: Om du är akut sjuk, sök hjälp hos sjukvården. Det jag kan hjälpa till med är ett komplement i tillfrisknandet. Primär utredning och diagnos ska göras av sjukvårdpersonal.

Dietary advice
Tests – via Nordic Labs e g SIBO, nutritional status, hormonal status
Advice based on funcional medicin to balance lifestyle related unhealth.

Please note: If you are ill, or have a medical condition seek medical advice. The services I provide are complementary to the services provided by medical professionals. Always seek advice and diagnosis from medical professionals.